Meną reikia jausti, o ne suprasti.

skaid

    

       logotipas

Misija

11. Telšių dailės mokykla yra papildomo ugdymo įstaiga skirta 8-18m. moksleiviams.

12. Mokykla ugdo asmens socialinius ir estetinio suvokimo gebėjimus.

13. Tenkina visų norinčiųjų mokytis saviraiškos poreikius.

14. Pagrindinė keturių metų ugdymo programa teikia konkrečios meno srities, meninės bei kūrybinės terpės pažinimo pradmenis, atskleidžia gabumus ir formuoja praktinius įgūdžius.

15. Laiduoja ugdymo tęstinumą dailinio profilio įstaigose.

 

V. Vizija

16. Ugdyti savarankišką, kūrybišką, turintį vertybinę orientaciją, sugebantį suvokti ir vertinti praeities ir dabarties kultūrinius procesus, estetiškai išprususį ir laiduojantį kultūros testinumą visuomenėje žmogų. 

 

VI. Vertybės, filosofija, išskirtinumas.

17. Mokykla - mokiniui. Sąlygos dvasinio, intelektualinio, estetinio bei individualių gebėjimų plėtrai.

18. Harmoningi, abipuse pagarba ir humanizmo principais grindžiami santykiai.

19. Asmenybės gerbimas, laisva asmens iniciatyva, įsiklausymas į kito žmogaus nuomonę.

20. Bendradarbiavimas, vienų pagalba kitiems, saugi aplinka.

21. Organizuotas, sąmoningas ir tikslingas visų bendruomenės narių darbas veda į iniciatyvią mokyklą.

Ar mes tau patinkam?