Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Baigiamojo darbo atlikimo eigos ir vertinimo aprašas

Dailės mokyklos Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Mokinių priėmimo į Telšių dailės mokyklą tvarkos aprašas

Paramos-priėmimo-ir-skirstymo-tvarkos-aprašas

Telšių dailės mokyklos apgaulės ir korupcijos prevenc. tvarka

Telšių dailės mokyklos nuostatai 2019 patvirtinti

Vadovo 2019 m. veiklos ataskaita

Bruto VDU ataskaita daile

Ugdymo planas 2019/2020

FAT dailės

BVT dailės