Menas galbūt imituoja gyvenimą, bet gyvenimas imituoja televiziją

skaid

    

       logotipas

Valdemaras Eitutis dirba nuo 1998-09-01, vadovauja nuo 2001-11-20.

Piešimo, pop.plastikos, dailėtyros mokytojas, neformaliojo vaikų švietimo vyr.mokytojas.
Kvalifikacija: Trečia vadybinė kategorija.

Ar mes tau patinkam?