Jaunystė neturi amžiaus.

skaid

    

       logotipas

 

KVIEČIAME MOKYTIS TELŠIŲ DAILĖS MOKYKLOJE !

  Į ankstyvojo dailės ugdymo programą priimame moksleivius nuo 8-9 metų,  mokslas trunka 2 metus (6 sav. pamokos),dėstomi dalykai: erdvinė raiška, spalvinė – grafinė raiška.

Į pagrindinio dailės ugdymo programą priimame 11 metų ir vyresnius moksleivius, mokslas trunka 4 metus, dėstomi dalykai: piešimas, tapyba, kompozicija, dailės istorija, skulptūra ir pasirenkamieji dalykai: popieriaus plastika (2 kl.), tekstilė (3 kl.), grafika  (4 kl.). Moksleiviai mokosi 3 dienas per savaitę (10 sav. pamokų),  mokslo metai skirstomi į 2 pusmečius, kurių pabaigoje vyksta kūrybinių darbų peržiūros.

B irželio mėn. 1-3 klasių moksleiviai 2 sav. piešia gamtoje.

4 klasėje moksleiviai atlieka baigiamąjį - kūrybinį darbą, kurį apgynę gauna mokyklos baigimo pažymėjimą. norintys mokslą gali tęsti  išplėstinio dailės ugdymo 2 - jų metų programoje.

Moksleiviai dalyvauja miesto, respublikos ir tarptautiniuose konkursuose ir parodose.

Mūsų mokykloje mokslas mokamas - 12 eurų  per mėn.

  Tėvai (globėjai), norintys leisti vaiką į mokyklą pateikia: prašymą, pagal pateiktą formą, gimimo liūdijimo arba paso kopiją, sveikatos būklės pažymą su nuoroda, kad vaikas gali lankyti  mokyklą.

 DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS VYKSTA NUO 13.00 IKI 18.00 VAL.  INFORMACIJA TELEFONU: 60218, 8~671~15930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TELŠIŲ DAILĖS MOKYKLOS KURSŲ PROGRAMOS

PRADINIO DAILĖS UGDYMO KURSO BENDROJI PROGRAMA

PAGRINDINIO DAILĖS UGDYMO KURSO BENDROSIOS PROGRAMOS MOKOMIEJI DALYKAI

KURSO PROGRAMA

Ar mes tau patinkam?