Menas vertingas tik tuo atveju, jeigu jis yra dorovės išraiška.

skaid

    

       logotipas

Ar mes tau patinkam?